TVT Svendborg - Kultur # 2020 Visens Venner i februar